Affaldshåndtering

På den store p-plads forefindes Klittens affaldscontainere – såkaldte molokker.
Vi opfordrer kraftigt til, at man sorterer sit affald mest muligt af hensyn til miljøet. Bl.a. har vi en batteriboks.
Fra 1. december 2020 skal vi opdele (køkken)affald i grønt- og restaffald.
Kommunen udleverer gratis hvert år 1 pose med 4 ruller til grønt affald til hver husstand.
Og endvidere vil vi venligt, men bestemt frabede, at man bortskaffer diverse større ting (ex. møbler, tv, parasolfødder m.m.) ved blot at sætte tingene hen ved siden af molokkerne… Derfra kommer de nemlig ikke automatisk!